Užitková voda = dešťová voda

Graf spotřeby vody v domácnosti

 

V rodinném domě se nejčastěji setkáme s:

  • vypouštěním dešťové vody do kanalizace
  • zasáknutím na pozemku ve vsaku
  • použitím jako vodou užitkovou

 

Dle grafu výše lze v rodinném domě použít užitkovou vodu hlavně na splachování a zalévání zahrady. Pro toto využití je nezbytností osadit na pozemku nádrž na retenci dešťové vody a osadit jej vodárnou (ponorné čerpadlo s tlakovým spínačem a vším, co má vodárna obsahovat) . Pokud chcete vodu používat i v domě, je nejlepší udělat v domě dvojité rozvody vody. Začněme pěkně po pořádku:

Náčrt schéma:

Schéma dešťová voda projekt

Jímka na retenci dešťové vody

Rozhodnete-li se o retenci užitkové vody, nádrž je nejlepší usadit pod zem, a to hned kvůli několika zásadním výhodám:

  1. Voda nezamrzá a můžete ji používat celoročně
  2. Bez přístupu světla je voda bez řas, chladná a omezuje se tím množení mikroorganizmů
  3. Nádrž nezabírá místo v zahradě

Ideální je umístění pod terasy atp. Klasicky máte na výběr variantu betonovou nebo plastovou, případně kovovou. Beton a kov vydrží déle a stojí více. My jsme volili plastovou nádobu velikosti 3 m3 od nedalekého dodavatele Biowa konkrétně tento typ. Stejný typ jímky byl použit i pro retenci přečištěné vody z ČOV. Dle zkušeností se zdá být velikost ideální vzhledem k ploše naši malé střechy 90 m2 (kolmý průmět). Plná nadrž vydrží kolem 300 spláchnutí.

Postup:

Po vykopání díry bylo dno vysypané vrstvou písku a následně 4 - 5cm vrstvou suchší směsi betonu. Beton byl zarovnán do vodováhy a na něj rovnou usazena jímka. Poté se začala jímka napouštět vodou a postupně se zahazovala kolem dokola prosetou zeminou bez kamínků. Jímka byla napojena na přívod (KG 110) a přepad do vsaku. Jako vodárnu jsme zvolili ponorné all-in-one řešení EASYPUMP E-DEEP 1200. Cena je vyšší, ovšem je to velký komfort, bez zbytečného hluku uvnitř domu. V ponorném čerpadle je zabudována zpětná klapka, ochrana proti suchu, elektronická jednotka zajišťující automatický provoz i tlakový spínač. Vnitřní rozvody jsou opět tahané v systému John Guest jako pitná voda. Z jímky směruje DN25 vodárenská hadice s odbočkou na připojení hadice v zahradě a vývod do skleníku (v zimě lze v šachtě tuto odbočku vypustit a zaslepit - ponechat pouze nezamrzný přívod do domu). Naopak z domu je pak v samostatné chráničce hadicí DN25 přivedena pitná voda ukončená volně nad hladinou v hrdle jímky. Tímto se dá jímka dopustit pitnou vodou v období velkého sucha. Tako nemůže dojít ke kontaminaci pitné vody!

 

Filtrace

Gajgry jsou osazené síťovinou (1. Filtr). Jemné síto je pak na vyustí okapů do jímky (2. Filtr). Čerpadlo je osazeno filtračním košem + v domě je na vstupu filtrační kus (3. Filtr). Počítejte ale s usazováním povlaku ve vedení v domě. Na podnět diskuse přidávám fotky splachovače po 24 měsících používání. Povlak je značný nicméně splachování je zatím bez jakýchkoliv problémů.

Geberit po 24 mesicich destove vody

 


 

Tabulka výdajů:

Popis Cena
Jímka + zemní práce 16 000 Kč
Čerpadlo 7 000 Kč
Rozvody vnitřní (2x WC, tech. místnost) 5 000 Kč
Celkem

28 000 Kč

Dle průměrných cen a spotřeby například na webu Skrblika cena vodného a stočného neustále roste. Dnes je průměr vody na osobu cca 90 l a cena ~80 Kč za 1 m3 vody (vodné + stočné). To dělá pro čtyřčlennou rodinu spotřebu přes 130 m3 ročně za cca 10 500 Kč. Kdybychom dešťovkou pokryli cca 30 % vody, dostaneme roční úsporu cca 3 000 Kč. V případě, že bude cena vody růst o 5 % ročně, zaplatí se investice za 7,5 roku. Samozřejmě záleží, v jaké lokalitě bydlíte (roční úhrn srážek), jak velkou máte střechu, zda platíte stočné atp.

U nás to není tak výhodné, jelikož máme vlastní ČOV a stočné neplatíme. Žádnou dotaci jsme nečerpali. Dostáváme se tak s návratností za cca 14 let. Počítám to tady prvně, nedělali jsme to primárně za tímto účelem, ale abychom vodu použili na pozemku pro splchování a zálivku skleníku/bylinek. V praxi oceňuji hlavně komfort, dovoluje nám to "nešetřit" vodou na WC, naopak po spláchnutí a následném přečištění v ČOV se touto vodou ještě zalévá okrasná zahrada a využijeme tak část vody dokonce 2x.

Tipy:

  • V zimě roku 2016 došlo k zamrznutí vedení vody na splachování do domu z důvodu nedokončení izolace vedení. Doporučuji vést alespoň 60 cm v zemi a v jímce vrchní přívod obalit izolací. V zimě 2017/2018 již bez problému i při velkých mrazech (- 15 °C).
  • V letě může nastat situace, že dešťová voda začne zapáchat hnilobou. Venku to nevadí (rozhodně to nejde cítit mimo jímku), ovšem při splachování v domě ano. Zápach vzniká vlivem anaerobních bakterií v jímce. Nejekologičtější a nejúčinnější způsob je levný akvaristický okysličovač umístěný v jímce a zapnutý v létě 24/7
  • V roce 2017 vznikla možnost žádat o dotace na "dešťovku". Cílem dotace je právě podpora zachycení a využití vody, která jinak končí nedotčena přímo v kanalizaci. Podporou získáte finanční pomoc pro výstavbu podobného systému. S dešťovkou zaléváme zahradu a splachujeme záchody. Dotace není určena pro objekty rodinné rekreace.

 

Upozornění

Vlastník a autor těchto stránek se zříká jakékoli odpovědnosti za případné ublížení na zdraví či poškození nebo zničení majetku v důsledku chyb v postupech a informacích zde uvedených. Předkládané informace mají informativní charakter. Kdokoliv použije jakoukoliv část informací z těchto stránek, plně zodpovídá za bezpečnost a dopad takto provedené instalace.  Nároky na odškodnění jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků.