Užitková voda = dešťová voda

Graf spotřeby vody v domácnosti

Dešťová voda nám eliminuje veškerou spotřebu pitné vody pro splachování a užitkovou zahradu! 

Využívání dešťové vody v domácnosti a zahradě rapidně sníží spotřebu pitné vody a zvýší komfort - nemusíte vodou šetřit u každého spláchnutí. Představíme zde naše řešení využívání dešťových vod a podrobně vám jej popíšeme včetně reálných nákladů bez jakékoliv "dotace".

 

Dle grafu v úvodu lze v rodinném domě použít užitkovou vodu hlavně na splachování a zalévání zahrady, případně praní. Pro toto využití je nezbytností umístit na pozemku podzemní nádrž na retenci dešťové vody a osadit jej vodárnou (ponorné čerpadlo s tlakovým spínačem a vším, co má vodárna obsahovat). Dále je nutností oddělený rozvod vody pro toaletu a pračku. V případě, že je zvoleno dopouštění nádrže pitnou vodou v období extrémního sucha, nemusíte dělat v toaletě dvojité rozvody, stačí k toaletám pouze jeden rozvod. Vodu si v nouzi dopustíte z řádu. Opravdu jen v nouzi. Za 4 roky jsme doplňovali 2x po 500l v roce 2019 kdy u nás bylo extrémně sucho. Začněme pěkně po pořádku:

 

V rodinném domě se nejčastěji setkáme s:

  • vypouštěním dešťové vody do kanalizace
  • zasáknutím na pozemku ve vsaku
  • použitím deštové vody jako užitkové

 

Schéma zapojení v našem rodinném domě

Schéma dešťová voda projekt

Jímka na retenci dešťové vody

Rozhodnete-li se o retenci užitkové vody, nádrž je nejlepší usadit pod zem, a to hned kvůli několika zásadním výhodám:

  1. Voda nezamrzá a můžete ji používat celoročně
  2. Bez přístupu světla je voda bez řas, nízka teplota omezuje také množení mikroorganizmů
  3. Estetická stránka - nádrž nezabírá místo/nehizdí v zahradě

Ideální je umístění pod terasy atp. Klasicky máte na výběr variantu betonovou nebo plastovou, případně kovovou. Beton a kov vydrží déle a stojí více. My jsme volili plastovou nádobu velikosti 3 m3 od dodavatele Biowa konkrétně tento typ. (Stejný typ jímky byl použit i pro retenci přečištěné vody z ČOV). Dle zkušeností se zdá být velikost trochu poddimenzovaná vzhledem k ploše naši střechy 90 m2 (kolmý průmět). Plná nadrž vydrží kolem 300 spláchnutí. Ideální je nádrž dimenzovat na 30 dní sucha. Volil bych dnes klidně 4 - 6m3. Naštěstí máme na zálivku další 3 m3 z retence přečištěné vody z ČOV.

 

Po vykopání díry bylo dno vysypané vrstvou písku a následně 5 cm vrstvou suchší směsi betonu. Beton byl zarovnán do vodováhy a na něj rovnou usazena samonosná plastová jímka. Poté se začala jímka napouštět vodou a postupně se zahazovala kolem dokola pískem a prosetou zeminou bez kamínků. Jímka byla napojena na přívod (KG 110) a přepad byl dále propojen do štěrkového vsaku obaleného geotextílií. Z jímky do domu směruje v hloubce 70 cm DN25 vodárenská hadice. Po trase je na ní odbočka na připojení hadice v zahradě a vývod do skleníku (v zimě lze tuto odbočku uzavřít a nadzemní část vedení vypustit). Naopak z domu je pak v samostatné chráničce hadicí DN25 přivedena pitná voda ukončená volně nad hladinou v hrdle jímky. Tímto se dá nádrž dopustit pitnou vodou v období extremního sucha a takto nemůže dojít ke kontaminaci pitné vody v řádu!

 

Vodárna

Jako vodárnu jsme zvolili ponorné all-in-one řešení EASYPUMP E-DEEP 1200. Cena je vyšší, ovšem je to velký komfort, bez zbytečného hluku uvnitř domu. V ponorném čerpadle je zabudována zpětná klapka, ochrana proti chodu "na sucho", elektronická jednotka zajišťující automatický provoz i tlakový spínač. Navíc vypnutí v případě netěsnosti - kapání.  Vnitřní rozvody jsou tahané v systému John Guest jako pitná voda.

 

Filtrace

Gajgry jsou osazené síťovinou (1. filtr). Jemné síto je pak na vyustí okapů do jímky (2. filtr). Vodárna obsahuje filtrační koš na sání (3. filtr) + v domě je na vstupu mosazní stadndardní filtrační kus (4. filtr). Počítejte ale s usazováním povlaku ve vedení v domě. Na podnět diskuse přidávám fotky splachovače Geberit po 24 měsících používání dešťové vody. Povlak je vidět nicméně splachování je zatím (4 roky) bez jakýchkoliv problémů.

Geberit po 24 mesicich destove vody

 

 

Tabulka výdajů:

Popis Cena s DPH
Jímka + zemní práce + svépomocné práce 18 000 Kč
Čerpadlo (vodárna EASYPUMP) 7 000 Kč
Rozvody - DN25 do domu/z domu, filtr a další drobnosti 3 000 Kč
Celkem

28 000 Kč

K zamyšlení

Dle průměrných cen a spotřeby například na webu Skrblika cena vodného a stočného neustále roste. Dnes je průměr vody na osobu cca 90 l a cena ~80 Kč za 1 m3 vody (vodné + stočné). To dělá pro čtyřčlennou rodinu spotřebu ~ 130 m3 ročně za cca 10 500 Kč. Kdybychom dešťovkou pokryli cca 30 % vody, dostaneme roční úsporu cca 3 500 Kč. V případě, že bude cena vody růst o 5 % ročně, zaplatí se investice za 7,5 roku. Samozřejmě záleží, v jaké lokalitě bydlíte (roční úhrn srážek), jak velkou máte střechu, zda platíte stočné a zda zalíváte zahradu (vyšší úspora).

U nás to není tak výhodné, jelikož máme vlastní ČOV a stočné neplatíme. Přes ekomonickou nevýhodu jsme žádnou dotaci na domě nečerpali. Dostáváme se tak s návratností teoreticky na 14 let. Nedělám si iluze, že to vyrdží jímka nebo vodárna. Nedělali jsme to primárně za ekonomickým účelem. Důležitá je pro nás sobestačnost, komfort, využití vody v místě srážek místo vypušťení do kanálu. Vodu používámé pro splachování a zálivku zeleniny, skleníku/bylinek. Koloběh vody nám dovoluje "nešetřit" vodou na WC, naopak po spláchnutí a následném přečištění v ČOV se touto vodou ještě zalévá okrasná zahrada a travník. Voda je tedy využita dokonce 2x po sobě. Vlastní ČOV Vás naučí že odpad, který si sami vyprodukujete, je především Váš problém a nedovolíte si spláchnout olej s friťáku nebo vlhčené ubrousky. Nezávislost znamená odpovědnost. 

Tipy

  • V zimě roku 2016 došlo k zamrznutí vedení vody na splachování do domu z důvodu nedokončení izolace vedení. Doporučuji vést alespoň 70 cm v zemi a v jímce přívodní hadici nad hladinou obalit izolací také. V zimě 2017/2018 již bez problému i při velkých mrazech (- 15 °C).
  • V letě může nastat situace, že po přívalu teplé vody v létě, začne dešťová voda po pár dnech zapáchat hnilobou. Venku to nevadí (rozhodně to nejde cítit mimo nádrž), ovšem při splachování v domě to vadit může. Zápach vzniká vlivem anaerobních bakterií v nádrži. Se syntetickou chemii brzděte, tady je nejúčinnější způsob levný akvaristický okysličovač umístěný v nádrži a zapnutý na pár dní.
  • V roce 2017 vznikla možnost žádat o dotace na "dešťovku". Cílem dotace je právě podpora zachycení a využití vody, která jinak končí nedotčena přímo v kanalizaci. Podporou získáte finanční pomoc pro výstavbu podobného systému. S dešťovkou zaléváme zahradu a splachujeme záchody. Dotace není určena pro objekty rodinné rekreace.
  • V roce 2019 je již možné dotaci čerpat i na objekty rodinné rekreace

 

Hodnocení článku
Average: 4.3 (3 votes)

 

Líbil se Vám článek? Můžete nás podpořit a koupit kafe k sepsání dalších příspěvků ;)

Pozvi nás na kafePozvi nás na kafe

 

Upozornění

Vlastník a autor těchto stránek se zříká jakékoli odpovědnosti za případné ublížení na zdraví či poškození nebo zničení majetku v důsledku chyb v postupech a informacích zde uvedených. Předkládané informace mají informativní charakter. Kdokoliv použije jakoukoliv část informací z těchto stránek, plně zodpovídá za bezpečnost a dopad takto provedené instalace.  Nároky na odškodnění jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků.